parallax background

Visie

Algemeen:
Mensen vanuit onze zingeving ontwikkelen en bewustmaken van het behoud van de eigen omgeving. Zelfvoorzienend, met de natuur en mens; veranderen wat veranderd kan worden.

Visie zorg
Deelnemers ontwikkelen zodat zij vanuit hun eigen IK en eigen kracht op een passende plek kunnen (samen) wonen, werken, leren leven.

Visie recreatie
Bezoekers vanuit onze natuur, rust en ruimte bewustmaken van het behoud van de eigen omgeving door te zien, proeven, beleven en ervaren.

Missie
We vinden het belangrijk dat onze zorgvragers (werknemers) zich bij ons op hun gemak voelen en een veilige basis ervaren. Er wordt gewerkt met de elementen van de natuur, dieren en planten (antroposofisch). Kijkend waar de interesses en mogelijkheden liggen voor ieder van onze mensen, gaan we invulling geven aan het belangrijkste wat er is: JEZELF. Je mag er zijn zoals je bent!

Doelstelling
De begeleiding / dagbesteding die wij bieden heeft als doel om positieve veranderingen in het leven van de zorgvrager te bewerkstelligen. Elke zorgvrager heeft zijn/haar eigen hulpvraag. Aan de hand hiervan stelt de begeleider een begeleidingsplan op met begeleidingsdoelen.

Zorgvragers komen vaak met het doel om tot rust te komen. Vanuit deze rust kunnen zij zich verder ontwikkelen, komen dichter bij hun eigen IK. Ook kan het doel zijn om grenzen te ontdekken en te verleggen of anderszins een zinvolle dagbesteding.

We onderzoeken samen met de zorgvrager waar zijn/haar knelpunten liggen. Door het opdoen van positieve ervaringen die ze in hun rugzak kunnen steken, komen ze meer in balans en ontdekken hun kwaliteiten. Komen in hun kracht. Zo kunnen we elke zorgvrager binnen zijn eigen kaders en op zijn eigen niveau op weg helpen.

Wij maken de zorgvragers tijdens de werkzaamheden bewust van de risico’s en de mogelijkheden die er zijn. We leren hen in te schatten wat aanvaardbaar is en wat niet. Hierdoor maken ze een intrinsieke groei waardoor ze beter weten hoe ze in bepaalde omstandigheden moeten handelen. Beter in hun eigen kracht kunnen blijven en beter de juiste keuze kunnen maken. Dit alles vanuit de basiselementen water, lucht, vuur en aarde en respect voor natuur, mens en dier.

Doelgroep
Rondmeer biedt zorg en begeleiding aan jongeren van 12 tot 18 jaar en (jong-) volwassenen met een autismespectrumstoornis, adhd en een licht verstandelijke en/of psychische beperking. Ook zijn er jongeren die gedeeltelijk of volledig uitvallen op school en jongeren met gedragsproblemen.